Biogaslabb

Tomas_LabbI början av 2016 flyttade labbet till Torsta AB i Ås, Jämtland. Torsta AB:s ambitioner är att integrera biogaslabbutrustningen i sitt utbildningsutbud, samt att på sikt använda labbet i sin helhet i sitt arbete med regional utveckling.
Utrustningen i labbet möjliggör utrötningstester och kontinuerliga biogasförsök på blandningar av olika substrat samt analyser på biogas, substrat och rötrester.

Utförda Försök:
Utrötningsförsök för pressaft, vasslepermeat och fiskrens samt kontinuerliga försök med vasslepermeat inklusive analys av metanhalter vid olika koncentrationer av inblandning samt variation av metanhalter i förhållande till tid efter matning.
Andra rötbara substrat i regionen som kan bli aktuella att utföra tester på i framtiden är fiskrens, slaktavfall, ensilage m.m.

Utrustning

  • 15 st 0,5L batch-reaktorer med automatisk gasmätning (BMP-test)
  • 6 st 2L kontinuerliga reaktorer med automatisk gasmätning
  • GC-FID/TCD: gassammansättning och bestämning av fettsyror
  • Kjeldahlkväve extraktor
  • Utrustning för bestämning av TS och VS

Biogaslabbets bakgrund

Biogaslabbet startades av Region Jämtland Härjedalen som en del i det 3,5-åriga projektet Jegrelius Utvecklingslaboratorium och fanns på A4 campusområdet i Östersund. Projektets mål var att stödja entreprenörsdrivna företag i regionen med produktutveckling och verifiering inom kemi- och miljöteknikområdet. I utvecklingslaboratoriet fick företagen tillgång till laboratoriekompetens, vetenskaplig metodik och försöksplanering. Under 2014-15 fokuserade labbet på biogasområdet och arbetet inkluderade flera biogasaktörer i regionen.