Rapporter

Här samlar vi rapporter, utredningar och PM som har koppling till utveckling av biogasproduktion i Jämtlands län. Tycker du att något saknas? Kontakta oss så lägger vi in det!

Ekonomiska förutsättningar för hygieniseringsanläggning i Jämtlandbild hyganl3

Rapporten ger en översikt av de ekonomiska förutsättningarna för etablering av en extern hygieniseringsanläggning i Jämtland. Den tänkta anläggningen ska kunna ta emot slakteriavfall och fiskrens för förbehandling genom pastörisering för att sedan leverera vidare till biogasanläggningar i länet.

Tekniköversikt för småskalig pastörisering av fiskrens och slaktavfallBild teknikoversikt

I rapporten sammanfattas aspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid etablering av en småskalig pastöriseringsanläggning för behandling av slakteriavfall och fiskrens inför rötning/biogasproduktion. Den tänkta anläggningen ska kunna behandla mellan 20-80 ton sönderdelat slakteriavfall och/eller fiskrens per år.

Organisations-och affärsmodeller för samrötningsanläggningarBild organisationsmodell

Detta PM sammanställer flertalet samrötningsanläggningars organisations- och affärsmodeller, finansiärer samt kunder som biogasen säljs till. Syftet med rapporten är att utgöra ett stöd inför etablering av samrötninganläggning med fordonsgasproduktion i Jämtland. I värdering av modellerna tas hänsyn till lantbrukets perspektiv och jämtländska förhållanden.

Samrötning pressaft och nötflytgödselBild pressaft

Rapporten redovisar utrötningstester (BMP-tester) med pressaft och nötflytgödsel i olika koncentrationer. Rapport är framtagen inom ramen för projektet Jegrelius Utvecklingslaboratorium i syfte att stödja Jämtländska gårdsbiogasproducenter. För mer information, se Biogaslabbet.